a Utility Expo

kiállítói

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.

A megalakulásának 111. évfordulóját 2020-ban ünneplő Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. az ország területileg legnagyobb víziközmű-szolgáltatójaként állami és önkormányzati tulajdonban lévő vízellátó, valamint szennyvízelvezető és -tisztító rendszereket üzemeltet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivataltól 2013-ban – az elsők között – megkapott működési engedély alapján.

A DRV Zrt. megbízható, magas színvonalú, minőségi szolgáltatást nyújt felhasználóinak, és egyúttal biztos hátterű munkáltatóként stabil megélhetést munkavállalóinak. Több mint 1800 fős kollektívánk összehangolt teljesítménye különleges érték, eredményeink és előrelátó fejlesztéseink, innovatív megoldásaink sikerei a vállalatunknál dolgozók felelősségteljes munkájának, minőségi szaktudásának gyümölcsei. Célunk, hogy e különleges értékre alapozva a DRV hazai és nemzetközi piacon betöltött szerepe tovább erősödjön. Folyamatosan kutatjuk a mind korszerűbb műszaki, informatikai lehetőségeket, kutatás-fejlesztési és innovációs projektjeink a környezettudatosság, a fenntartható gazdálkodás és a korszerű, modern technológiák alkalmazásának célkitűzései mentén folynak.

A társaságunk által kifejlesztett TÁvVíz egy intelligens, távvezérelhető vízszabályozó és impulzusszámláló eszköz, amit a felelős vízfelhasználás jegyében, a környezettudatos fogyasztói gondolkodás és magatartás kialakítása céljából hívtunk életre.

Ismerkedjen meg a TávVíz rendszerrel, valamint a társaságunk nyújtotta karrierlehetőségekkel! Szeretettel várjuk standunkon.

Fővárosi Vízművek

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara

Budapest kiemelt helyet foglal el a magyar gazdaságban: a vállalkozások jellemzően a fővárosban koncentrálódnak és jelentős az olyan vállalkozások aránya is, amelyek termelésüket vidéken folytatják, de székhelyük Budapesten található. Ennek köszönhetően a magyar kamarai rendszerben kitüntetett szerepe van a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarának, amely nem csupán a lokális piacon működő vállalkozásokat támogatja, de rajtuk keresztül a magyar gazdaság egészére pozitív hatást gyakorolhat, továbbá nemzetközi kapcsolataival lehetőséget biztosít a vállalkozásoknak a kitörésre.
A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarának, mint köztestületi formában működő gazdasági önkormányzatnak, elsődleges feladata a gazdaságfejlesztés és az általános gazdasági érdekképviselet. A kamara ezért szükségesnek tartja, hogy minél szélesebb körű véleménynyilvánítási lehetőséget kapjon a gazdasági jogalkotásban, valamint részt vehessen a főváros és a kerületek ipar- és kereskedelempolitikájának kialakításában.
A kamara érdekérvényesítő tevékenysége kétirányú: a tagok érdekei szerint jár el a közigazgatással való együttműködés során, továbbá saját tagjai között is végez érdekegyeztetést. A kormánnyal és az önkormányzatokkal való kapcsolattartás során elemzéseket készít, javaslatokat dolgoz ki, véleményez, tájékoztatást ad. A lokális gazdaság fejlődésének elősegítése és a helyi vállalkozások általános érdekeinek képviselete érdekében kiemelkedően fontos Budapest Főváros Önkormányzatával és a kerületi önkormányzatokkal való szakmai kapcsolattartás.
Az állami külügyi és külgazdasági intézményrendszer, valamint a Fővárosi Önkormányzat stratégiai partnereként a versenyképes budapesti gazdálkodó szervezetek külkereskedelmi sikereinek elősegítése, valamint a nemzetközi gazdasági kapcsolatok kiépítése, illetőleg fejlesztése is komoly hangsúlyt kap a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara stratégiájában: a vállalkozások nemzetközi megjelenését kereskedelemfejlesztési eszközökkel – kiállításokon, vásárokon való megjelenéssel, szakmaspecifikus kiadványokkal, beszállítói programok és nemzetközi konferenciák szervezésével – segítjük elő.
A kamara közreműködésével a vállalkozások együttesen látható méretű piaci szereplővé válhatnak mind hazai, mind nemzetközi színtéren. Az együttműködés jobb lehetőséget teremt az innovációra, és növeli a vállalkozások tudásszintjét, felkészültségét is.

CardWare Kft

A CardWare Kft több mint 25 éves tapasztalattal rendelkezik az elektronikai tervezés, rádiofrekvenciás kommunikáció és szoftverfejlesztés területén.
15 éve, a régió úttörőiként léptünk be a mobil kommunikáció M2M üzletágába.
Cégünk a Dolgok Internetén (IoT) alapuló Okos Rendszerek fejlesztésével,
gyártásával és rendszerszolgáltatásával foglalkozik. Az intelligens mérés az alaptevékenységünk. Jelenleg 115.000 Vezeték nélküli Szenzor Hálózati (WSN) végpontjának távfelügyeletét és vezérlését végezzük napi 24 órában 4 különböző országban.

Véghasználói szolgáltatásaink a legegyszerűbb hőmérséklet monitoringtól az
egy városrészben akár több ezer fűtőtest hőfelhasználását kezelő rendkívül kifinomult fűtési költségosztókig és a beltéri levegőminőség folyamatos méréséig terjed.
A CardWare Kft. a környezetvédelem és energiatakarékosság elkötelezett híve.

Díjbeszedő Holding Zrt.

A Díjbeszedő Holding Zrt. közüzemi outsourcing szolgáltatásokra specializálódott vállalat, amely 70 éve végez számlázási, kézbesítési, díjbeszedési, közüzemi mérőóra leolvasási, személyes és contact center ügyfélszolgálati tevékenységet. Ezen szolgáltatások egymásra épülnek, összefüggenek és a Díjbeszedő Holding Zrt. leányvállalatainak szolgáltatásaival - nyomtatás, e-számla, követelésvásárlás/faktoring - kiegészítve, teljeskörűen lefedik a közüzemek nem „core” tevékenységeit.
Legnagyobb partnereink a fővárosi közüzemek (Fővárosi Vízművek Zrt. (FVM), Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. (FCSM), Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV), NKM Energia Zrt. - FŐGÁZ (NKM), ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt., Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. (FTSZV) , Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt. (FKF)), melyekkel hosszú távú stratégiai partneri kapcsolatban állunk. Szolgáltatásainkat széles körben veszik igénybe kisebb partnerek is, céljaink közé tartozik a társasházi szegmens ügyfélközpontú kiszolgálása is.
Értékteremtő szolgáltatást nyújtunk a háztartások és a közműszolgáltatók számára egyaránt, mivel több közüzemi szolgáltató számlázását és ügyfélszolgálatát összevonjuk. A szinergiák kiaknázására épülő, összevont számlázási és díjbeszedési megoldást alkalmazunk, mely egyedi és rendkívül hatékony módja a díjak beszedésének. Ügyfélszolgálatainkon több szolgáltató ügyei intézhetők.

Díjbeszedő Faktorház Zrt.

A Díjbeszedő Faktorház Zrt. a fővárosban egyedülálló és piacvezető szolgáltatóként végez fizetési határidő előtti követelésvásárlási tevékenységet. Szerződött partnerei számlázási állományát folyamatosan vásárolja meg és teljeskörű faktoring szolgáltatást nyújt részükre.
Társaságunk 2019-ben több mint 13 millió db számlához tartozó követelésből származó 80 Mrd Ft követelést kezelt.
Elsősorban a közműszolgáltatók részére kínálunk megoldást, az ügyfelekkel szemben keletkező követelések beszedésével járó jelentős élőmunka, valamint költségráfordítást igénylő adminisztrációs feladatok átvállalásával.
Szolgáltatásunkkal csökkenthető megbízóink infrastruktúra és élőmunkaerő terheltsége, egyben azonnali megoldást kínálva a követelések beszedhetőségének és az eljárások elhúzódó időszükségletének kockázatára is.
Kiemelt partnereink:
• Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
• Fővárosi Vízművek Zrt.
• NKM Energia Zrt.
• Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.
• FKF Nonprofit Zrt.
• FTSZV Kft.

EPDB Nyomtatási Központ Zrt.

Az EPDB Nyomtatási Központ Zrt, mint a Magyar Posta Zrt. 100%-os tulajdonban lévő leányvállalata, számos cégösszeolvadás és felvásárlás után érte el mai formáját, létrehozva a régió legnagyobb, legmodernebb és legprofesszionálisabb szolgáltatást nyújtó levélgyártó üzemét.
A postaládákba több mint 70%-os valószínűséggel az EPDB üzemében előállított levelet dobja be a postás. Legfőbb szolgáltatásaink közé a megszemélyesített számlalevelek ügyfél-és DM levelek előállítása tartozik, beleértve a levelek borítékolását és postai feladását is.
Az ügyfeleink által ránk bízott személyes adatok védelme, illetve a küldemények teljeskörűsége kiemelt fontossággal bír. 130 főt meghaladó csapatunkban 16 fős ügyfélkapcsolati osztály, 12 fős programozói gárda és 60 fős termelői részleg 3 műszakos munkarendben, 24/7-ben dolgozik azon, hogy a lehető legrövidebb idő alatt, kifogástalanul tegyen eleget a minőségi és mennyiségi elvárásoknak. Ehhez egy 7000 m2-es üzem, 4 db fullcolor Inkjet nyomtató, 7 db KERN 3500-as borítékoló gép biztosítja a legfőbb hardveres erőforrásokat.

Díjnet Zrt.

A Díjnet Magyarország legnagyobb bank- és szolgáltatófüggetlen e-számlakezelési és –fizetési rendszere, amely jelenleg 31 számlakibocsátó számláinak kezelésére és fizetésére ad lehetőséget. A Díjneten a háztartáshoz kapcsolódó közüzemi-és telekommunikációs számlák, biztosítás és távfelügyeleti díjak fizethetőek be gyorsan és egyszerűen. Egyes szolgáltatók esetében lehetőség van mérőállás bejelentésére is.
A rendszerhez csatlakozott partnereink jelentős, éves szinten akár 40%-kal csökkenthetik költségeiket az elektronikus számlabemutatással. További előny, hogy a Díjneten fizetők sokkal pontosabban fizetnek, ezáltal csökken a Szolgáltatók kintlévősége, amely szintén hozzájárul a költséghatékonysághoz. Ezt nagymértékben befolyásolja kényelmi szolgáltatásunk: a rendszer figyelmezteti az ügyfeleket a fizetési határidőre, valamint számos lehetőséget biztosítunk a számlák kiegyenlítésére. A rendszer használata a felhasználók számlára ingyenes.
Az elmúlt években dinamikusan nőtt a rendszerhez csatlakozott szolgáltatók és a regisztrált felhasználók száma: jelenleg több mint 725 ezer regisztrált felhasználóval rendelkezünk, részükre havonta egymillió számla kerül bemutatásra a felületen keresztül. Egy 2018-as felmérés szerint az e-számlával 137 tonna parpír, 41 ezer m3 víz, 648MWh áram és 8 tonna klórt sikerült megtakarítanunk.

ELMŰ-ÉMÁSZ

Az ELMŰ-ÉMÁSZ Magyarország egyik legnagyobb energetikai vállalatcsoportja, tagvállalatai több mint kétmillió ügyfél számára biztosítják a villamos energiát egyetemes szolgáltatóként, illetve országszerte több ezer vállalati ügyfél villamos energia és földgáz versenypiaci kereskedőpartnereként. A csoport hálózatüzemeltetési területén, amely Budapestet, a közép- és észak-magyarországi régiókat foglalja magába, kb. 2,3 millió csatlakozási pontot szolgál ki a több mint 46 ezer km hosszú villamosenergia-hálózatán.
Az ELMŰ-ÉMÁSZ hosszú távú beruházási stratégiája keretében évente átlagosan kb. 30 milliárd Ft-ot fordít a hálózat bővítésére és korszerűsítésére, hogy garantálja az ellátás biztonságát a fogyasztók részére és tovább növelje a szolgáltatás minőségét. Az E-mobilitás program keretében működik Magyarország legjelentősebb töltőinfrastruktúrája.
A Társaság folyamatosan figyelemmel kíséri az ügyfelek részéről felmerülő igényeket és visszajelzéseket és ennek alapján határozza meg az új fejlesztéseit a szolgáltatási minőség és az ügyfél-elégedettség további növelése céljából. Az új, digitális megoldásokkal az ügyfelek egyszerűbben, gyorsabban és kényelmesebben intézhetik ügyeiket: az EnergiApp mobiltelefonos applikáció és az online ügyfélszolgálat a legszélesebb körű funkcionalitást teszi elérhetővé néhány kattintással.

Hibridlevél

Mi is a Hibridlevél?

A Hibridlevél egy olyan új fejlesztés, amely Magyarországon elsőként teszi lehetővé, hogy postai levelet küldjön számítógépéről gyorsan, költséghatékonyan és tökéletes biztonsággal. Felejtse el a kézi címzést, a bélyeggel való vesződést, a hosszadalmas borítékolást! A Hibridlevél segítségével minden postázással kapcsolatos kellemetlensége megoldódik. Kimenő számláit, felszólításait, egyenlegközlőit,
marketing kampányait, de akár ünnepi üdvözlőleveleit is kiküldheti a Hibridlevél
segítségével. Miért pazarolná tovább cége idejét és erőforrásait feleslegesen a postai
levelezés elavult szervezésével?

Hogyan működik?

Leveleit néhány kattintással elküldheti hozzánk, saját számítógépéről Microsoft Word vagy Adobe Reader alkalmazásból egy virtuális nyomtató segítségével. A kész küldeményt és a címlistát akár webes felületünkre is feltöltheti, tovább egyszerűsítve a levélfeladás folyamatát. Nagyfeladók számára (500+ levél/nap) elérhető a Hibridlevél prémium szolgáltatása is, amely egy interfészen keresztül, akár a saját felületről történő (pl. , ) való levélbeküldést is lehetővé teszi. A végeredmény pedig egy postai levél lesz, amelyet a Magyar Posta kézbesít.

Knot - Sensors2Net

SENSORS2NET VEZETÉK NÉLKÜLI ADATGYŰJTŐ ÉS TOVÁBBÍTÓ RENDSZER
Az elmúlt években egyre több területen terjedt el az információs és kommunikációs technológiák ipari alkalmazása – az Ipar 4.0 Cégünk feladatául tűzte ki, hogy e technológia vívmányainak alkalmazásával felkészítse a vízipart az új kihívásokra. A Sensors2Net rendszer ott kínál megoldást, ahol a hagyományos megoldások már nem gazdaságosak, vagy nehezen megvalósíthatóak.
Sok adatot kell mérnie egy helyen? Vagy éppen nagy távolságban szétszórt helyekről kell adatokat gyűjtenie? GSM/LTE szolgáltatás nincs, nem elégséges, vagy nem gazdaságos? Nem akar nagy mennyiségű kábelt lefektetni nehéz terepi körülmények között?
A Sensors2Net könnyen és gyorsan telepíthető, vezeték nélküli megoldást kínál mérési adatainak gyors és biztonságos összegyűjtéséhez és továbbításához. Saját fejlesztésű Smart Node adatgyűjtő egységünk akár 8 szenzort is kezel egyszerre. A LoRaWAN gateway és hálózat alacsony költséggel, de nagy hatékonysággal továbbítja az adatokat a végpontra (szerver, intranet, SCADA), ahol azokat a felhasználó saját szükséglete szerint, akár Mesterséges Intelligencia alkalmazásával, monitoringra, prediktív karbantartásra vagy egyéb egyedi célokra fordíthatja.
SENSORS2NET – Ipar 4.0 a víziparban!

Netlife Robotics

Szoftverfejlesztéssel, humanoid robotikával és mesterséges intelligencia kutatással foglalkozunk. Székhelyünk Budapesten található, magyar alapítású és magyar tulajdonú vállalkozás vagyunk.
Jelenleg két megoldásunk van, az egyik egy magyarul beszélő humanoid robot, a másik pedig a robot testtől független Hangcset nevű szoftver. Közös jellemzőjük, hogy hatékonyan ott működnek igazán, ahol minden nap nagy mennyiségben kell rutinkérdéseket megválaszolni. Ez egy monoton, egyhangú munkafolyamat, jellemzően nagy fluktuáció és munkaerőhiány jellemzi.
Pepper robot alkalmazásának jelentős marketing előnyei is vannak. Pepper jelenleg még kevésbé ismert, így egyfajta „aha” élményt vált ki az emberekből. A robotot kereskedelemben, vendéglátásban, magánkórházakban, közművekben, repülőtereken lehet használni. Erre nem csak magyar, hanem számos nemzetközi példa is van. A robot becsalogatja a vendégeket, fogyasztókat, tabletén és élőszóban is képes marketing kommunikációt folytatni, ismertetheti az akciós termékeket, illetve útbaigazíthatja a vendégeket egy szállodában.
Hangcset nevű Voicebot ugyanezeken a területeken is bevethető, valamint call centerekben is. Bármilyen platformmal működőképes, legyen az humanoid robot, tablet, laptop vagy PC.

RoboRobo

A RoboRobonál felhasználói élmény alapon közelítjük meg a chatbot technológiát.
Hiába tűzünk ki üzleti célokat, ha a felhasználóknak nem érdekük használni a botunkat, vagy az nem megfelelően szolgálja ki az igényeiket.

A chatbotok előnyeire építve tehetséges kutatóink és fejlesztőink a legkülönbözőbb sikeres bot alkalmazásokat hozták létre az elmúlt 2 évben. Chatbotok tekintetében dolgoztunk 
sport tech, in-stadium experience, marketing, ügyfélszolgálat, utility alkalmazás és még sok más területen. A chatbotjaink népszerűek, sikeresek és kiválóan működnek. Összesen több mint 48 millió üzenetet és 1800-nál is több 5 csillagos értékelést kaptunk a felhasználóinktól az elmúlt 24 hónapban.

A sikerünk záloga 
a minőségbiztosított chatbot kutatási és fejlesztési folyamatunk!
Start-up hátterünk van, vízesés model szerint dolgozunk, ötször mérünk, és egyszer vágunk! A chatbot fejlesztése nem maga a cél, hanem egy eszköz a cég üzleti céljainak élérésere.

2018. augusztusától hivatalos Rakuten Viber partnerek lettünk!

T-Systems

Teljes körű iparági megoldások a T-Systems Magyarországtól

A T-Systems Magyarország Zrt. hazánk legnagyobb, a teljes infokommunikációs spektrumot lefedő szolgáltató vállalata. A Magyar Telekom 100%-os tulajdonában álló cég a Telekom csoporton belül a business to business ügyfélkör infokommunikációs szolgáltatója: a nagyvállalatok és a közszféra intézményei ügyfélkört is kiszolgálja; ügyfelei számára a legújabb technológiai és üzleti trendeknek megfelelő infokommunikációs megoldásokat nyújtja.
a T-Systems kiállítóterében bemutatkozik többek között VANDA – A digitális üzleti asszisztens, aki képes mind telefonos, mind chat alapú csatornákon párbeszédet folytatni az ügyféllel. VANDA különféle üzleti folyamatokat automatizálására képes úgy, hogy közben természetes nyelvezettel folytat párbeszédet.

Budapesti Temetkezési Intézet Zrt.

A közszolgáltatási tevékenységet ellátó Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. hosszú múltra tekint vissza. Jogelődjét 1919. áprilisában alapították magánvállalkozások egyesítésével. Az 1989-es rendszerváltást követően 1994-ben született a döntés a jelenlegi működési formáról. Mint a Fővárosi Önkormányzat zártkörűen működő részvénytársasága, kizárólagos tulajdonosai vagyunk Budapest 14 temetőjének, üzemeltetik a Csömöri Hamvasztó-üzemet és Sírkertet.
A Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. Magyarország, és egyben Európa legnagyobb kegyeleti szolgáltatója. Minőségbiztosítási rendszerünk évtizedek óta ISO tanúsítással rendelkezik, amely fokozottan garantálja a hozzátartozók igénye és megelégedettsége szerinti szolgáltatást. Magyarországon elsőként értük el a teljes körű kegyeleti szolgáltatásokra, temetők fenntartására és üzemeltetésére, valamint a halottak hamvasztására kiterjedő minőségi követelmények, nemzetközi normák szerinti tanúsítását.
Magyarország legnagyobb kegyeleti vállalkozásaként feladatunknak tartjuk a hazai kegyeleti kultúra ápolását és szakmai fejlesztését.
A jogszabályi feltételek keretében nyitottak vagyunk a különleges igények szerinti kegyeleti szolgáltatások felé.

BKV Zrt.

Társaságunk, a BKV Zrt. több mint ötven éve látja el feladatait a fővárosi közlekedésben, de jogelődjeink munkájának köszönhetően több ágazat esetében is túl vagyunk a százéves jubileumon. Idén ünnepeljük a Budavári Sikló 150 éves évfordulóját, több mint 100 éves a budapesti autóbusz-közlekedés, 120 éves múlt a Millenniumi Földalatti Vasút, és a főváros első metróvonala és a Zugligeti Libegő is 50 éves lett ebben az évben.

Ilyen nagy múltú cégként feladatunk sokrétű, amelyet hagyományaink megőrzése, közlekedési feladataink ellátása és az az állandó törekvés határoz meg, hogy innovatív, fenntartható és környezetkímélő megoldásokat, válaszokat adjunk a jövő kihívásaira.

Két múzeumunk és nyílt napjaink lehetőséget adnak arra, hogy bárki megismerhesse múltunk és jelenünk. Közel tízezer munkatársunk pedig nap mint nap dolgozik azért, hogy az évente mintegy 1,3 milliárd utasunkat megfelelően kiszolgálja a több mint 350 km hosszú villamossín-hálózat, több mint hatszáz villamos, ezer busz és közel ötszáz metrókocsi: közlekedünk földön, vízen, libegőben. Fejlesztéseinkben, beszerzéseinkben az elsődleges szempontok között szerepel, hogy környezetkímélő és energiatudatos megoldásokat keressünk és alkalmazzunk. Célunk, hogy a közösségi közlekedés versenyképes és jó alternatívája legyen az egyéni közlekedésnek. Hisszük, hogy a jövő a környezettudatos közösségi közlekedésé.

Simple Pay

Az ötéves OTP Mobil Kft. olyan fizetési megoldásokkal egyszerűsíti a hétköznapokat, mint a Simple applikáció, több, mint 20 millió fiók tranzakcióval, valamint a SimplePay onlne bankkártyás fizetési rendszer. A SimplePay felületén immár több gyorsfizetési megoldás is elérhetővé vált, a felhasználók közel 7 000 webshop kínálatából vásárolhatnak a rendszernek hála, kényelmesen és biztonságosan.Simple Pay

Az OTP Mobil online fizetési megoldása közel 7 000 webshopot szolgál ki Magyarországon. A Simple Fiókkal rendelkező felhasználók ennek köszönhetően a bakkártyaadataik ismételt megadása nélkül vásárolhatnak a rendszert használó online kereskedőknél. A SimplePay online bankkártyás fizetési rendszer gördülékeny csatlakozást és kulcsrakész, sokoldalú platformot kínál. Olyan kényelmi szolgáltatásokkal, amelyek a gyorsabb fizetési integráció mellett kedvezően befolyásolhatják a vásárló- és tranzakciószámot egyaránt.

Simple applikáció

Az applikáció segítségével az olyan mindennapos tevékenységek mellett, mint a köztéri parkolás fizetése vagy az autópályamatrica-vásárlás, arra is lehetősége nyílik a felhasználóknak, hogy megvegyék a mozi-, koncert- vagy akár színházjegyüket. Emellett hívhatnak taxit, rendelhetnek ételt vagy akár könyvet is az appon keresztül.

Az első pillanattól kiemelten fontosnak tartottuk a felhasználóink visszajelzéseit és ezek alapján fejlesztettük tovább az alkalmazást, ami 2017 júniusától mobilfizetésre is alkalmas, 2019 nyarán pedig az elsők között vezettük be a bankfüggetlen Apple Pay szolgáltatást, majd a QR-kódos csekkbefizetési opciót.

MÁV Szolgáltató Központ Zrt.,

A MÁV Szolgáltató Központ Zrt., a közszolgáltatók szolgáltatója, 6 üzletágán keresztül 2.300 munkavállalójával nyújt támogató szolgáltatásokat megbízói, a MÁV-csoport tagvállalatai és külső piaci szereplők részére.
Főbb szolgáltatási tevékenységek:
 könyvelés, beszámolás, adózás: havonta 32.700 számla és 17.000 banki tétel, évente 690.000 tárgyi eszköz, 80 beszámoló és 6.300 bevallás
 humán szolgáltatás: 41.500 fő ellátotti létszám/hó
 oktatás: tanfolyami felnőttképzés és időszakos oktatás 100.000 csoportóra/év, gyakorlati képzés 3.000 fő/év
 munkavédelem: 35.000 fő ellátotti létszám/hó
 beszerzés - közbeszerzés lebonyolítás: közel 300 termék
 környezetvédelem: környezeti állapotfelmérés, 160 típusra elkülönített 3.000 t veszélyes hulladék és 16.000 t nem veszélyes hulladék
 energiagazdálkodás: 1 TW/év
 szállítás és flottakezelés: évente 3.000.000 km, 500.000 küldemény
 raktár- és készletgazdálkodás: 200.000 megrendelési igény/év, 22 telephely, 20.000 m2 zárt raktár, 45.000 cikk, 36 gázolaj kút üzemeltetés, ruhaügyintézés és -kiszolgálás 28.000 fő részére
 IT fejlesztés és üzemeltetés: közel 100.000 eszköz, 40.000 felhasználó, 20.000 postafiók, 1.000.000 email/nap, 165 jegykiadó automata, 420.000 MÁV mobilapp letöltés
 ügyvitel: 19.000 iratfolyóméter irattárolás, évi 730.000 küldemény

ista

A rádiókommunikációs technológiának köszönhetően az energiafogyasztási adatok kiolvasása, továbbítása és rögzítése egyszerűbbé és kényelmesebbé vált. Mindenekelőtt a fogyasztási adatok automatikus és folyamatos kiolvasása az, ami egy új szintet képvisel az iparágban. Napjainkban azonban már az “Internet of Things”, azaz a Dolgok Internete típusú technológia is eljutott a többlakásos lakóépületekbe, ami még több digitális szolgáltatásra ad lehetőséget.
Az ista az ingatlangazdálkodással és társasházkezeléssel foglalkozó vállalkozások megbízható Digitális Partnere. Termékeinkkel és szolgáltatásainkkal átláthatóvá tesszük a fűtés, hűtés, víz, villamos energia és földgáz fogyasztást.
Folyamatosan új eszközök és megoldások kifejlesztésén dolgozunk, melyekkel még megbízhatóbb és pontosabb elszámolások készíthetők a legszigorúbb adatvédelmi biztonság mellett. Mérőink egyre inkább távolról olvashatók és nem helyileg, az adott lakáson vagy bérleményen belül. A kétirányú kommunikációs képességnek köszönhetően végponti eszközeink egyben küldik és fogadják is egymástól az információkat, létrehozva egy belső kommunikációs hálózatot. A mérési adatok folyamatosan az ista adatközpontjába kerülnek, amit a közműszolgáltatók számlázási rendszere egy védett tárhelyen keresztül ér el. A közvetlen szerveres kapcsolat pedig csökkenti a szolgáltatók leolvasással összefüggő költségeit és lehetővé teszi az energiafogyasztás havi, mérés alapú számlázását.
Mivel a mérési adatok folyamatosan és napi bontásban rendelkezésre állnak, nem okoz gondot az energiafogyasztás felhasználó-váltás esetén szükséges megbontása sem.

VCC Live

A VCC Live több mint tíz éve szolgáltat felhő alapú, teljes körű contact center megoldásokat és telekommunikációs technológiát azoknak a vállalkozásoknak, akiknek kiváló minőségű kommunikációs szolgáltatásokra van szüksége. Jelenleg 50 országban több mint 10000 felhasználóval vagyunk jelen.

Szolgáltatásaink lehetővé teszik a többcsatornás ügyféltámogatást az optimális csatornák feltérképezésével, funkcióink (pl. ACD, IVR, tudásszint alapú híváselosztás, VIP sorok) jelentősen felgyorsítják az ügyfélszolgálatok hatékonyságát.

A régióban egyedülálló VCC Live Pay megoldásunk lehetővé teszi a telefonon keresztüli valós idejű bankkártyás fizetést. A fizetés során az adatbiztonságot a legnagyobb nemzetközi bankkártya-társaságok által kibocsátott PCI DSS tanúsítványunk garantálja. Ezen kívül rendelkezünk ISO tanúsítványokkal, valamint cégünk teljes mértékben megfelel a GDPR előírásainak.

Professzionális contact center megoldásunk nem igényel nagy összegű beruházást, bármilyen cégnél akár otthoni munkavégzés mellett is felállíthatóak a munkaállomások, melyekhez csak számítógép, stabil internetkapcsolat és headset szükséges. A rendszer testre szabható, skálázható, a fejlesztések gyakran egyedi ügyfél igények alapján történnek.

Parkl

A nagyvárosi parkolás a legtöbb ember számára probléma, ezzel kezdeni kell valamit… A gondolat, ami elvezetett egy immáron 3 éve sikeresen működő vállalkozáshoz. A Parkl alapítói a parkolással járó mindennapi problémák csökkentését tűzték ki célul, hozzájárulva ezzel egy élhetőbb város kialakításához.
A Parkl a piac legkorszerűbb okosparkolási rendszerével modernizálja a parkolást és digitalizál már meglévő analóg parkolási rendszereket is. Az autósok így a parkolóházak mellett olyan parkolóhelyeket is igénybe vehetnek, mint a szállodák, társasházak, irodaházak kihasználatlan helyei, mivel a kiválasztott parkolóhely sorompóját egy gombnyomással tudják nyitni az applikáción keresztül. Az alkalmazás másik funkciójával pedig a felhasználók már a közterületen is kényelmesen és készpénzmentesen parkolhatnak.
E-mobilitási szolgáltatóként a Parkl az elektromos töltés folyamatát is egyszerűen kezelhetővé és követhetővé teszi az applikáción keresztül a villanyautósok számára, valamint az e-töltő tulajdonosok is egy átlátható felületen, kényelmesen menedzselhetik eszközeiket és fizettethetik a töltést.
A Parkl legújabb megoldása a cégek számára is lehetővé teszi, hogy az alkalmazottak parkolásait egy egységes és átlátható felületen kezeljék. A Parkl Business kétféle szolgáltatást is kínál a cégeknek: egy-részt flottamenedzsmentet, másrészt egy PropTech megoldást, azaz a saját, cégen belüli parkolóhelyek optimalizálását.